Användarvillkor Accepterande av användarvillkor

Betalningsvillkor

Följande villkor gäller för att kunna betala mot faktura:
  • Vid betalning mot faktura tillkommer en fakturaavgift om 20 kr exkl moms. Inga andra avgifter tillkommer.
  • Betalningsvillkor 10 dagar från godkänt korrektur.
  • Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 60 kr samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta. En förseningsersättning på 450 kr kan påföras en näringsidkare för en fordran som förfallit efter 16 mars 2013.
  • Sedvanlig kreditprövning utan kännedomskopia sker och leverans sker endast till folkbokförd adress/företagsadress.
  • Du måste vara över 18 år.
  • Du får inte ha betalningsanmärkningar eller aktuella skulder.

Korrektur

Efter godkänt korrektur får inga ändringar göras, ordern anses redan vara skickad på tryck. Färgen på den färdiga trycksaken kan skilja upp till 15% från vad en skärm eller en utskrift visar. När det gäller våra exklusiva efterbehandlingar som lackering, foliering, stansning, prägling etc, kan det skilja upp till 10% från det du ser på skärmen när du får den färdiga trycksaken både i form, färg och detaljer. Efter att korrektur blivit skickat, måste det godkännas inom 7 dagar. Skall ändringar på korrekturet göras, skall även dessa göras inom angivna period. Får vi inte någon återkoppling, makuleras din beställning och faktura för den nedlaga arbetstiden skickas.

Priser, frakt och försäljningsvillkor

Priserna för produkter beskrivs på webbplatsen och införlivas i detta avtal genom denna hänvisning. Alla priser anges i SEK och exkl. moms. Priser och produkter kan ändras efter VisitkortExpertens eget gottfinnande. Det kan hända att VisitkortExperten då och då erbjuder kampanjrabatter. Du måste samtycka till kampanjvillkoren för att kunna nyttja rabatten. Du samtycker till att inte använda fler än ett rabatterbjudande per artikel, dock med undantag för om detta är uttryckligen tillåtet enligt VisitkortExperten. Äganderätt och förlustrisk för alla produkter som beställs av dig skall övergå till dig vid VisitkortExpertens överlämnande till speditören. Vid avbruten order debiteras en avbeställningsavgift om 350 kr.

Gottgörelse

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla VisitkortExperten och VisitkortExpertens direktörer, styrelsemedlemmar, anställda, ombud och licensgivare skadeslösa från alla domar, skadestånd, förluster, ansvar, kostnader eller utgifter, inklusive men ej begränsat till rimliga advokatarvoden, expertvittnens avgifter samt processkostnader som uppstår genom eller baseras på (a) Innehåll du skickar in, lägger upp på eller överförs via Webbplatsen, (b) din användning av Webbplatsen, (c) din anslutning till Webbplatsen, (d) ditt brott mot Avtalet eller (d) ditt brott mot någon tredje parts rättigheter.

Ingen återförsäljning

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av Webbplatsen och dess tjänster för annat kommersiellt ändamål utan uttryckligt skriftligt medgivande från VisitkortExperten.

Ångerrätt

Vi önskar att göra våra kunder uppmärksamma på att våra produkter trycks för din räkning och med ditt godkännande. Din beställning av trycksaker antas gå i produktion så snart du godkänt ditt korrektur. Dina trycksaker är personliga och kan således inte säljas vidare till andra kunder och faller därmed under punkt 2, 4 § som du finner i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).

Enligt 4 § Bestämmelserna om ångerrätt i 9?6 §§ gäller inte distansavtal om
  • en tjänst och fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen,
  • en vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal,
  • en förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram och förseglingen har brutits,
  • en tidning, en tidskrift, en vadhållning eller andra lotteritjänster.

Referenser

VisitkortExperten äger rätten att referera till genomfört arbete i trycksaker, på internet eller i övrig marknadsföring. Om du inte vill att vi använder dig som referens måste du meddela oss detta.

Så fungerar tjänsten

Läs även om hur tjänsten fungerar och vad som ingår i våra priser via länken här. Genom att godkänna våra villkor intygar du även att du har förstått hur tjänsten fungerar.

Treatments involving the two varieties are generally accomplished with the aid of your rolex replica sale features along with means observed ideal throughout Beverly fake watches. Starting is often a enormous activity consequently we have now screened out and about which will make fake rolex the idea in your case. Obtaining served many shoppers build throughout prior periods, we have now discovered nearly all rolex replica watches as well as oversight you can find, consequently we've been adequately set up to help you replica watches sale out and about. This type of group helps as being a guide book that you can travel anyone by way of each of the rolex replica sale which in turn have to be deemed.
2012-2016 © VisitkortExperten AB   l   Box 10084, 434 21 Kungsbacka   l   Tel: 031-339 13 13   l